Sven Mikser - värske visoon, selged lahendused

Värske visoon, selged lahendused

Hea mõttekaaslane,

Olen uhke, et ainsa Eesti erakonnana peavad just sotsiaaldemokraadid Lääne demokraatias loomulikku avalikku debatti juhikandidaatide vahel. Tahan kutsuda Sind üles mõtlema ja andma tagasisidet minu nägemusele Eesti ja erakonna jaoks olulistest sammudest.

Eesti inimesed – meie liikmed, meie valijad – otsivad värskeid ideid ja kaasaegset dünaamilist jõudu, kes annab kriisist väljuvale Eestile uue suuna ja impulsi. Suudame seda vaid siis, kui leiame julgust sisemiselt ja märgiliselt uueneda.

Olen otsustanud kandideerida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks, et Sinu toel luua uueks meie erakond ja riik. Just Sinu teha on otsustav valik, kas 16. oktoobri sisevalimised ja tuleva aasta Riigikogu valimised toovad muutuse, mis peatab Eesti mõtte kängumise ja hiiliva stagnatsiooni.

Eesti demokraatia tuleb korda teha. Demokraatlik riigikorraldus peab tagama visioonide paljususe ja andma inimestele võimaluse nende vahel valida. Täna see nii pole.

Eesti ühiskondlik mõttevahetus on vaja suunata tagasi pärisprobleemide juurde. On aeg tunnistada: see, kui üks Eesti koolilaps läheb õhtul tühja kõhuga magama, on meie rahva edasikestmisele palju suurem oht kui idanaabri teisejärgulise poliitiku tige avaldus. Pimedad aknaruudud Eesti külades on riigi püsimise jaoks süngem ettekuulutus kui klaasristi LED-lambid, mis ei taha kuidagi süttida.

Peame tagama Eesti riigi ja rahva kestmise üle aegade. Seepärast ei saa me panna tänaseid tegelikke probleeme – lastega perede vaesus ja ääremaastumine – lihtsalt nurka seisma ning rikkamaid aegu ootama. Selleks, mis jääb täna tegemata, võib homme olla juba hilja.

Koos Sinuga raputame tardumusest üles Eesti poliitilise mõtte. Paneme ta erksa ja avatud meelega kaasa arutama samade murede üle, mille pärast valutavad südant Eesti inimesed.

Ma tahan koos Sinuga anda rahvale tagasi suurerakondade kaaperdatud kõrgema riigivõimu. Meie oleme see jõud, kes peab seisma riigi sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud arengu eest. Ma luban, et olen valmis käised üles käärima ja andma endast parima, et Eestis oleks nii täna kui ka tulevikus hea elada.

Mulle teeb rõõmu, et meie piirkondlikel debattidel on kohal aktiivsed liikmed ja kutsun Sind aktiivselt osalema ka eesseisvatel erakonna koosolekutel. Toome üheskoos sotsiaaldemokraatia 21. sajandisse!

Kõik Sinu küsimused ja ettepanekud on teretulnud e-maili teel sven.mikser@sotsdem.ee või postiga aadressil Ahtri 10A, Tallinn 10151.

Eestile ja erakonnale parimat soovides,

Sven Mikser

Comments are closed